Szkolenia do prac na wysokości/ Szkolenia wysokościowe

Tagi: Szkolenie do prac na wysokości, alpinizm przemysłowy, szkolenia wysokościowe, szkolenia dostęp budowlany. 

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych a więc:

Każdy pracownik wykonujący pracę w środowisku zagrożenia upadkiem powinien co 12 miesięcy przejść szkolenie uzupełniające a pracownik rozpoczynający pracę powinien odbyć szkolenie wstępne/stanowiskowe.

 • Każdy pracownik powinien zapoznać się z oceną ryzyka na swoim stanowisku pracy;
 • Każdy pracownik powinien zostać wyposażony w Sprzęt Ochrony Indywidualnej odpowiedni do wykonywanych zadań oraz zapoznany z zasadami działania SOI;
 • Każdy pracownik powinien posiadać aktualne badania lekarskie do pracy pow. 3 m

MIŚ HRB prowadzi szkolenia „Bezpieczna Praca na Wysokości” na różnych poziomach trudności. Od najprostszych „Bezpieczna praca na wysokości - dostęp budowlany” po najwyższy stopień wtajemniczenia „Bezpieczna praca na wysokości dostęp linowy/alpinizm przemysłowy”.

Wszystkie programy szkoleniowe, sprzęt i wiedza praktyczna zgodne są z najnowszymi standardami mającymi na celu wyeliminowanie ryzyka upadku z wysokości lub minimalizowanie skutków takiego upadku.

Program szkolenia „Dostęp linowy/alpinizm przemysłowy – bezpieczna praca na wysokości” został opracowany przez PZAP (Polski Związek Alpinizmu Przemysłowego) zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP.

 

Proponowane tematy szkolenia:

„Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – praca na drabinach wysokich”

„Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – praca na konstrukcjach kratowych”

„Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – metody ewakuacja z wysokości”

„Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – dostęp budowlany”.

Powyższe szkolenia są autorskimi programami szkoleń wstępnych/stanowiskowych i okresowych. Szkolenia te podlegającymi ciągłym modyfikacjom, gdyż każde szkolenie dopasowujemy do:

·      charakteru wykonywanych prac (dostęp linowy; dostęp budowlany, prace na dachu płaskim/skośnym; prace na konstrukcjach kratowych; praca na drabinach wysokich; praca na drabinach systemowych; praca na drzewach, praca na rusztowaniach, praca na słupach itp.).

·      sprzętu będącego (mającego być) na wyposażeniu osób szkolonych (od najprostszego zestawu składającego się z szelek bezpieczeństwa i zestawu łącząco-amortyzującego, przez zestawy samohamowne i samoopuszczające po pracę w kompletnym zestawie alpinisty przemysłowego);

·      czasu trwania szkolenia (8 - 32godz.)

·      stopnia zaawansowania wiedzy i praktyki (szkolenia wstępne/okresowe).

 

Schemat szkoleniowy:

Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie

Ustalenie zakresu szkolenia

Ustalenie zestawu sprzętu na szkolenie

Ustalenie terminu i listy osób na szkolenie

Przeprowadzenie szkolenia

Przekazanie raportów ze szkolenia i zaświadczeń.

 

Proszę pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy w środowisku zagrożonym upadkiem z wysokości każdy pracownik, oprócz szkolenia stanowiskowego wstępnego/okresowego, powinien

 • posiadać zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • powinien zostać zapoznany z Oceną Ryzyka Zawodowego;
 • odbyć okresowe szkolenie BHP ;
 • posiadać odpowiednie do stanowiska pracy Środki Ochrony Indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

 

Dlaczego szkolenie z MIŚ HRB

 

 • najnowsza wiedza;
 • rozbudowana baza sprzętowa;
 • duża kultura prowadzonych szkoleń;
 • bardzo dobre oceny po szkoleniach
 • niebanalne podejście do tematyki szkolenia

 

 Jakie szkolenie wybrać?

Najprostsze szkolenie stanowiskowe trwa minimum 8 godzin. Szkolenie zawodowe „alpinista przemysłowy” kończące się egzaminem i uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych trwa minimum 32 godz. Pomiędzy 8-32 godz. jest jeszcze miejsce na pośrednie szkolenia w zależności od tego w jakim terenie chcemy pracować i jakim arsenałem wiedzy i umiejętności chcemy dysponować, aby poradzić sobie nawet w najtrudniejszym wertykalnym terenie.

 

Miejsce szkolenia

Post industrialne przestrzenie na warszawskim Targówku lub w miejscu wskazanym przez klienta.

 

Historia

Kiedy piszący te słowa zaczynał swoją przygodę z pracami na wysokości, żyliśmy w przekonaniu, że mamy najlepszy (czyt. jedyny dostępny) sprzęt, który zapewniał nam nieśmiertelność: liny, które udźwigną wszystko, rolki, ławeczki samoróbki. Nikt nie pracował w kaskach, bo po co się zbędnie dociążać. O amortyzatorach nikt nawet wtedy nie słyszał. Sprzęt, który na co dzień służył nam do wspinania, eksploracji jaskiń, po powrocie z weekendu do miasta „zarabiał na siebie” wisząc na elewacjach, kominach, słupach. Były to bardzo romantyczne czasy: nikt nie zwracał uwagi na przepisy i dziwnym trafem nie było w naszym środowisku wypadków przy pracach zagrożonych z upadkiem z wysokości. Dlaczego? Wszyscy z nas wywodzili się za środowisk związanych ze wspinaniem/speleologią. Na wysokościówkach pracował wcześniej nasz premier i nie jeden minister (z minionych rządów). Często pracowali na wysokościach ludzie z poważnym dorobkiem naukowym, historycy, politolodzy, chemicy, architekci, matematycy a czasami poeci (choć jedno nie wyklucza drugiego).

Czasy się zmieniły.

Wraz z transformacją ustrojową zmieniło się postrzeganie branży. Prace w dostępie linowym czyli alpinizm przemysłowy jest tylko jedną z form pracy na wysokości. Najbardziej zaawansowaną pod względem sprzętu i umiejętności. Zabezpieczenie przed upadkiem jest drogą dostępu do wykonania prac, warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym. Dzisiaj często z technik dostępu linowego korzystają osoby, zupełnie nie związane ze wspinaniem: monterzy anten, technicy, serwisanci farm wiatrowych.

Ciągle zmienia się postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nasza świadomość zagrożeń (brawo dla akcji PIP Uwaga na wypaki na wysokości), ciągle wzrasta. Często słyszę prowadząc szkolenie, że to takie proste i ułatwia pracę, eliminuje zbędny lęk, a przy okazji pracujemy zgodnie z przepisami prawa. Po prostu bezpieczniej, dbając o bezpieczeństwo swoje, osób z nami pracujących, i bezpieczeństwo naszych bliskich. Grawitacja działa i jeśli nie wierzysz to stań na wadze, podskocz 10 cm, ile wskaże waga. Wyobraź sobie teraz że spadasz z 5m, z 10m. Wiesz ile waży twoje ciało. Mogę Ci to policzyć, ale to i tak wartość o wiele za duża byś wyszedł z tego bez szwanku.

 

 

Powyższe informacje zostały sporządzone w oparciu o następujące akty prawne:

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej:

 

Zapraszamy chętnych do udziału w szkoleniu "do prac wysokościowych w dostępie linowym".

Termin szkolenia: pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca 2013 r.

Cena kursu: 1480 zł netto + VAT

Miejsca szkolenia: Warszawa

Zainteresowane firmy i osoby prosimy o kontakt mailowy: biuro@mis-hrb.pl lub gszerszenowicz@humansolutions.pl lub telefoniczny 501 593 286

Dlaczego warto się szkolić? Najnowszy sprzęt, najnowsza wiedza, sprawdzone techniki, kultura prowadzonych szkoleń, wysokie kwalifikacje i doświadczenie instruktora. Mamy nadzieję, że warto. Inwestując w szkolenie inwestujesz w siebie. Po szkoleniu oprócz certyfikatu oferujemy nieodpłatnie doradztwo w zakupie sprzętu do prac na wysokości. Wiemy, że warto.

 

Zapraszamy firmy do organizacji szkoleń stanowiskowych o tematyce "zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości". Szkolenie przygotowywane jest pod indywidualne zapotrzebowanie i ściśle dopasowane do charakterystyki pracy w danej firmie. 

Termin szkolenia: wg indywidualnych zamówień.

Cena kursu: uzależniona od tematyki, zakresu szkolenia, miejsca szkolenia i ilości osób na szkoleniu.

Miejsca szkolenia: środowisko pracy osób szkolonych

Zainteresowane firmy i osoby prosimy o kontakt mailowy: biuro@mis-hrb.pl lub gszerszenowicz@humansolitions.pl

Dla firm zatrudniających pracowników do prac na wysokości posiadamy w ofercie szkolenia stanowiskowe "szyte na miarę" tzn. dostosowane do specyfiki pracy w Państwa firmie oraz obowiązkowe, coroczne "szkolenia kwalifikacyjne do prac na wysokości". W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szkolenia organizujemy we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Human Solutions Sp. j. (www.humnsolutions.pl), która odpowiada za formalno-biurową stronę szkoleń. 

Wydruk strony CMS Scena+ admin