Napisy wielkoformatowe

Wykonanie napisu, czy grafiki na elewacji budynku to kwintesencja dobrego zlecenia, z którego wszystkie zaangażowane strony odczuwają wyjątkowe zadowolenie. Właściciel ściany, bo odnotowuje wpływ na konto za wynajem ściany, zleceniodawca, gdyż ma coś niepowtarzalnego, w dużym formacie i trwałego, nasi pracownicy, gdyż praca ta daje dużo satysfakcji na każdym etapie realizacji. Od projektu, przez wykonywanie szablonu i nanoszenie go na ścianę do wypełniania ściany kolorem.

Na Państwa życzenie wykonamy:

  • projekt graficzny;
  • dobierzemy materiały i lokalizację;
  • zamalujemy obiekt, który już się zdezaktualizował (lub po prostu nie płaci za wynajem ściany);
  • naniesiemy rysunek, logo, napis wg wcześniej ustalonego wzoru.
Wydruk strony CMS Scena+ admin