Kratki wentylacyjne w stropodachu

Kratki wentylacyjne w otworach stropodachu to ważny element elewacji. Stanowią one barierę dla ptaków, które niszczą systematycznie elewację budynków. Często w trakcie inwestycji, polegającej na ociepleniu elewacji, nikt nie myśli o tak mało istotnym elemencie elewacji jak kratki. A są ptaki pokojowo nastawione, które należy wspierać. To jeżyki, wróbelki i inni nasi bracia mniejsi. Ale są też takie ptaki, które mają z nami na pieńku tj. gawrony, kawki i gołębie. To one bezlitośnie niszczą elewację i wydziobują zamontowane kratki.

Zdarzyło nam się naprawiać prawie 30 m2 elewacji dosłownie rozdziobanej przez gołębie. Na poziomie 15 piętra elewacja zaczęła się "wychylać" na zewnątrz. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że za warstwą tynku znajduje się kilka m3 granulatu styropianowego. Ptaki rozdziobały płyty styropianowe stanowiące wartwę ocieplenia. A wszystko przez brak kratki wentylacyjnej w otworze stropodachu.

Zdarzyło nam się też podchodzić do jednej kratki kilka razy. Za każdym razem kratka była wydziobywana, aż do momentu zniszczenia elewacji wokół kratki. Tak jest jeśli zamknie się komuś drogę do jego domu. Ale na bok sentmenty - wypracowaliśmy metodę osadzania kratek wentylacyjnych w dodatkowym kołnierzu z blachy ocynkowanej. Stosujemy ten patent do dzisiaj w bardzo opornych przypadkach. Czasami jest to rozwiązanie docelowe (patrz galeria poniżej), czasami przejściowe na okoliczność uzupełnienia ocieplenia (patrz galeria poniżej).

Kratki wentylacyjne? Zamontowaliśmy ich parę tysięcy. Wiemy w tym temacie wiele. Wiele też wiedzą ekolodzy. To oni dbają o to, co najważniejsze. W temacie ptaków, kratek, ociepleń i gniazdowania ptaków polecam więc odwiedzenie strony: www.ekoportal.pl

Poniżej prezentujemy zdjęcia kratek wentylacyjnych w stropodachach i tego do czego mogą doprowadzić zaniedbania w temacie: Zabezpieczamy otwory stropodachu wentylowanego.
Zobacz zdjęcia:
Zobacz powiększenie - Kratki wentylacyjne w dodatkowym kołnierzu z blachy ocynkowanej

Kratki wentylacyjne w dodatkowym kołnierzu z blachy ocynkowanej

Zobacz powiększenie - Kratki wentylacyjne w dodatkowym kołnierzu z blachy ocynkowanej

Kratki wentylacyjne w dodatkowym kołnierzu z blachy ocynkowanej

Zobacz powiększenie - Wzmocniona kratka a obok miejsce po kratce bez wzmocnienia

Wzmocniona kratka a obok miejsce po kratce bez wzmocnienia

Zobacz powiększenie - Zniszczone ocieplenie wokół nie zabezpieczonego otworu wentylacyjnego

Zniszczone ocieplenie wokół nie zabezpieczonego otworu wentylacyjnego

Zobacz powiększenie - Zniszczone ocieplenie wokół otworu stropodachu wentylowanego

Zniszczone ocieplenie wokół otworu stropodachu wentylowanego

Zobacz powiększenie - Zabazpieczony otwór stropodachu - rozwiązanie nie do zniszczenia

Zabazpieczony otwór stropodachu - rozwiązanie nie do zniszczenia

Zobacz powiększenie - Wydziobana kratka wentylacyjna

Wydziobana kratka wentylacyjna

Zobacz powiększenie - Po zamontowaniu kratki ptak dostał się do domu pod kratką

Po zamontowaniu kratki ptak dostał się do domu pod kratką

Wydruk strony CMS Scena+ admin