Zagrożenia budowlane

Alpiniści przyzwyczajeni do obcowania w pionowym świecie narażeni bywają na przebywanie w skrajnie trudnych warunkach. Przenosimy doświadczenia z gór na grunt miejski. Usługi wysokościowe to także umiejętność bezpiecznego eliminowania zagrożeń budowlanych z terenów użyteczności publicznej, zakładów pracy, budynków mieszkalnych. W ramach świadczonych usług wykonujemy:

 

  • zbicia odspojonych fragmentów tynków elewacyjnych, sufitów balkonowych, etc;
  • zabezpieczenia odkrytych fragmentów muru szprycą betonową;
  • podwieszanie siatek zabezpieczających pod balkonami, gzymsami;
  • rozbiórki kominów i innych elementów na wysokości (anteny, elementy reklam);
  • demontaże obluzowanych fragmentów obróbek blacharskich (np. na skutek wichury).
Zobacz zdjęcia:
Zobacz powiększenie - Likwidacja odspojonych tynków z sufitów balkonowych 2

Likwidacja odspojonych tynków z sufitów balkonowych 2

Zobacz powiększenie - Zabezpieczenie sufitów balkonowych i gzymsów

Zabezpieczenie sufitów balkonowych i gzymsów

Zobacz powiększenie - Zerwana obróbka blacharska

Zerwana obróbka blacharska

Zobacz powiększenie - Fragment ściany po usunięciu tynku

Fragment ściany po usunięciu tynku

Zobacz powiększenie - Zabezpieczenie muru szprycą z zaprawy cementowo-wapiennej

Zabezpieczenie muru szprycą z zaprawy cementowo-wapiennej

Zobacz powiększenie - Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Zobacz powiększenie - Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Zobacz powiększenie - Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Zobacz powiększenie - Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Odspojony fragment pilastra nad ciągiem pieszym

Zobacz powiększenie - Po likwidacji zagrożenia

Po likwidacji zagrożenia

Zobacz powiększenie - Odspojone tynki na wieży kościelnej

Odspojone tynki na wieży kościelnej

Zobacz powiększenie - Po likwidacji zagrożenia

Po likwidacji zagrożenia

Zobacz powiększenie - Dowody rzeczowe do ekspertyzy budowlanej

Dowody rzeczowe do ekspertyzy budowlanej

Zobacz powiększenie - Wieża kościelna po usunięciu zagrożeń

Wieża kościelna po usunięciu zagrożeń

Zobacz powiększenie - Po usunięciu zagrożenia

Po usunięciu zagrożenia

Wydruk strony CMS Scena+ admin